I One-Conenct kan dashboardet bruges som omstillingsbord. For at få dashboardet til at virke som omstillingsbord skal følgende ting være opfyldt. Din offentlige ip skal være godkendt af vores API Der må ikke være blokeret for trafik på port 7004 og 9999 i...